1. Park Štefana Moysesa

Park Štefana Moysesa je obľúbeným oddychovým miestom nielen pre domácich obyvateľov.

Bol vybudovaný v polovici 18.storočia. Je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. V minulosti bol súčasťou kaštieľa v podobe jeho záhrad. Špecifikum predstavuje jeho pôdorys v tvare kríža, vysadený z oboch strán lipovými alejami. Na mieste pretínania sa alejí je umiestnená fontána v tvare kvetu kruhového pôdorysu a priemerom 8,33 m. Nachádza sa v ňom aj pamätník Dr. Štefana Moysesa s bustou, odhalený pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Dnešní návštevníci parku využívajú detské ihrisko a outdoorové fitness centrum, ktoré boli pred niekoľkými rokmi vybudované. Veľkú atrakciu predstavuje živý kútik (Minizoo), v ktorom našli svoj domov holandské minikozy, africké prasiatka, kengury červenokrké, emu hnedý a iné zvieratá. Park je vstupnou bránou na plážové kúpalisko, s ktorým susedí. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza futbalový štadión, športovo-relaxačné centrum s kaviarňou a kaštieľ.

Mesto Žiar nad Hronom v parku pravidelne usporadúva rôzne podujatia, najväčším a zároveň najznámejším je hudobný festival City fest.

2. Hvezdáreň Maximiliána Hella

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella (ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied

3. Šibeničný vrch

Šibeničný vrch je akýmsi „kultovým miestom“ obyvateľov Žiaru nad Hronom. Je to najvýraznejšia prírodná dominanta oblasti predstavujúca zároveň obľúbený turistický cieľ. Z vrcholových partií kopca sa naskytajú nádherné výhľady na Žiarsku kotlinu a mesto Žiar nad Hronom, ale i na Kremnické a Štiavnické vrchy či pohorie Vtáčnik. Nachádza sa tu tiež lavička, miesto na opekanie a kríž z hliníka odkazujúci na hlinikársku tradíciu Žiaru. Vrch bol počas druhej svetovej vojny dejiskom ťažkých bojov, po ktorých tu možno dodnes nájsť stopy v podobe zvyškov zákopov. Na úpätí kopca sa nachádza i malý pamätník cigánskej hudobníckej rodiny Šarköziových, ktorej členovia boli nacistami zaživa upálení vo svojich chalupách. Podľa pamätníkov hrali hľadiac v ústrety smrti na svojich nástrojoch až do konca. Ďalšou, tentoraz prírodnou zaujímavosťou Šibeničného vrchu sú oválne kamene, tzv. „valúny“, ktoré sem pred stáročiami doniesla rieka Prahron až z Nízkych Tatier či Slovenského Rudohoria. Šibeničný vrch je poľahky prístupný po náučnom chodníku, ktorého východiskom je mesto Žiar nad Hronom.