Park Štefana Moysesa

Park Štefana Moysesa je obľúbeným oddychovým miestom nielen pre domácich obyvateľov. Bol vybudovaný v polovici 18.storočia. Je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. V minulosti bol súčasťou kaštieľa v podobe jeho záhrad. Špecifikum predstavuje jeho pôdorys v tvare kríža, vysadený z oboch strán lipovými alejami. Na mieste pretínania sa alejí je umiestnená fontána v tvare kvetu kruhového pôdorysu a priemerom 8,33 m. Nachádza sa v ňom aj pamätník Dr. Štefana Moysesa s bustou, odhalený pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Dnešní návštevníci parku využívajú detské ihrisko a outdoorové fitness centrum, ktoré boli pred niekoľkými rokmi vybudované. Veľkú atrakciu predstavuje živý kútik (Minizoo), v ktorom našli svoj domov holandské minikozy, africké prasiatka, kengury červenokrké, emu hnedý a iné zvieratá. Park je vstupnou bránou na plážové kúpalisko, s ktorým susedí. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza futbalový štadión, športovo-relaxačné centrum s kaviarňou a kaštieľ.

Mesto Žiar nad Hronom v parku pravidelne usporadúva rôzne podujatia, najväčším a zároveň najznámejším je hudobný festival City fest.

Hvezdáreň Maximiliána Hella

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella (ďalej len KHaP) je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied

Kúpele Sklené Teplice

Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov v nadmorskej výške 400m, v prekrásnej idylickej lesnatej doline, ktorou preteká potok Teplá. Okolie Sklených Teplíc je bohaté aj na kultúrne a prírodné pamiatky. Svojou históriou patria Sklené Teplice medzi najstaršie slovenské kúpele.

Chemickým zložením patria k prírodným slabo mineralizovaným, síranovým, vápenato – horečnatým, horúcim, hypotonickým vodám s celkovou mineralizáciou 2456 mg/l. Liečivá termálna voda patrí svojim zložením medzi zemité vody, mierne mineralizované s dominantným obsahom magnezia a kalcia, ktoré ju predurčujú na liečbu ochorení pohybového a nervového ústrojenstva. Patria sem funkčné poruchy pohybového systému, degeneratívne ochorenia, Bechterova choroba, stavy po úrazoch a po operáciach pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbnej náhrady. Z neurologických ochorení sem patria chabé obrny, detská obrna a postpoliomyelitický syndróm.

V súčasnosti v Sklených Tepliciach vyviera 14 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma.

Šibeničný vrch

Šibeničný vrch je akýmsi „kultovým miestom“ obyvateľov Žiaru nad Hronom. Je to najvýraznejšia prírodná dominanta oblasti predstavujúca zároveň obľúbený turistický cieľ. Z vrcholových partií kopca sa naskytajú nádherné výhľady na Žiarsku kotlinu a mesto Žiar nad Hronom, ale i na Kremnické a Štiavnické vrchy či pohorie Vtáčnik. Nachádza sa tu tiež lavička, miesto na opekanie a kríž z hliníka odkazujúci na hlinikársku tradíciu Žiaru. Vrch bol počas druhej svetovej vojny dejiskom ťažkých bojov, po ktorých tu možno dodnes nájsť stopy v podobe zvyškov zákopov. Na úpätí kopca sa nachádza i malý pamätník cigánskej hudobníckej rodiny Šarköziových, ktorej členovia boli nacistami zaživa upálení vo svojich chalupách. Podľa pamätníkov hrali hľadiac v ústrety smrti na svojich nástrojoch až do konca. Ďalšou, tentoraz prírodnou zaujímavosťou Šibeničného vrchu sú oválne kamene, tzv. „valúny“, ktoré sem pred stáročiami doniesla rieka Prahron až z Nízkych Tatier či Slovenského Rudohoria. Šibeničný vrch je poľahky prístupný po náučnom chodníku, ktorého východiskom je mesto Žiar nad Hronom.